Izgradnja kapaciteta

Komponenta za izgradnju kapaciteta usmjerena je na povećanje znanja i jačanje vještina organizacija civilnog društva u odnosu na različite ključne aspekte zaštite okoliša i održivosti.

Usmjerena je na povećanje kapaciteta organizacija civilnog društva, omogućujući im da postanu važni partneri u donošenju odluka u oblasti zaštite okoliša i razvoju i provedbi politika.

Ova komponenta ima za cilj ojačati ulogu organizacija civilnog društva u lokalnoj zajednici, omogućujući im da utiču na stavove, ponašanje i vrijednosti kako bi promovirali koncept održivog razvoja.

U okviru ove komponente bit će organizirano više tematskih treninga za predstavnike organizacija civilnog društva (Master Class Environmental Academy), zajedno s razmjenom studijskih posjeta.

Master Class Environmental Academy

 Ova Akademija namijenjena je za organizacije civilnog društva za zaštitu okoliša.

Akademija će obuhvatiti 4 ciklusa treninga za izgradnju kapaciteta u periodu 2018-2020. godine za OCD iz Bosne i Hercegovine.
Ovaj program izgradnje kapaciteta bit će usmjeren ponajprije na organizacije civilnog društva koje su dio komponente o organizacijskoj samoprocjeni kako bi se riješile potrebe za izgradnjom kapaciteta.
Master Class

Prvi trening


Trening je usmjeren na svrha EIA i SEA Direktiva, ulogu organizacija civilnog društva u osiguravanju održivog korištenja prirodnih resursa i važnost učešća javnosti u procesima donošenja odluka. Ovaj će trening biti usmjeren na praktičnu primjenu direktiva. Također, ovaj trening će uključivati detaljno objašnjenje načela Aarhuske Konvencije (Pristup informacijama, učešće javnosti i Pristup pravdi) budući da je izravno povezan s EIA i SEA.

Drugi trening


Trening je usmjeren na obim i sadržaj EIA i SEA Direktiva, posebno uključujući teme koje treba obraditi u bilo kojoj procjeni studije kako bi se procijenile na odgovarajući način. Dio rasprave bit će posvećen jačanju i poboljšanju znanja OCDa o zagovaranju politika dobivenim kroz prvi trening.

Treći trening


Trening jeusmjeren na razvijanje vještina i sticanje znanja u područjima pravnog zagovaranja, lobiranja, nadzora, komunikacijske strategije i metodologije. Cilj je dati pregled raznih alata dostupnih OCD-ima za poduzimanje konkretnih akcija za provedbu prava na zdrav okoliš, pružanje znanja i vještina kako bi se ti alati mogli koristiti u praksi i,u konačnici, omogućiti da bi utjecali na donošenje odluka.

Četvrti trening


Trening je posvećen tehnikama zagovaranja – OCD će se upoznati s različitim vrstama komunikacije s obzirom na različite faze ciklusa zagovaranja, naučit će kako definirati poruke ovisno o ciljanoj publici, koji komunikacijski kanali i koji su zagovornici prikladniji za promovisanje promjena. Ovaj trening će uključivati strategiju zagovaranja, taktiku i alate i razvijanje plana zastupanja na lokalnom i nacionalnom nivou.

Studijsko putovanje

Studijsko putovanje u Švedsku organizirat će se u posljednjoj godini impelementacije projekta.

Studijsko putovanje u Švedsku organizirat će se za predstavnike OCDa (koji su pohađali prethodna četiri treninga Akademije) i predstavnike medija (koji su pohađali treninge za medije).

Ovo će biti prilika za OCD i medije iz BiH da razmijene informacije i iskustva s organizacijama i medijima iz EU i da saznaju kako oni utječu na odlučivanje, uspostavljaju dijalog s Vladom, o načinima njihovog djelovanja, kao i novinarstvo u okolišu i izvještavanje. Osim toga, ova će aktivnost pružiti i mogućnost umrežavanja i promovisanja suradnje, poticati stvaranje partnerstva / zajedničkih inicijativa s jačim potencijalnim učinkom u budućnosti.