Komponenta za medije

Ova komponenta je veoma važna obzirom da su mediji ključni u procesima izvještavanja i rade kako bi informirali građane o važnim pitanjima koja se tiču njihove svakodnevice i imaju izuzetno važnu ulogu u angažiranju građana na zaštiti okoliša.

Podrška medija može postati katalizator u promovisanju širom društva što će dovesti do povećanja učešća javnosti i bržih promjena u oblasti zaštite okoliša.

Komuniciranje i informiranje o ‘okolišu’ u širokom rasponu vijesti, oglašavanja, umjetnosti i zabavnih medija jedan je od glavnih izvora javnog i političkog razumijevanja definicija, pitanja i problema vezanih uz okoliš. 

U BiH, novinari su često zainteresirani za programe zaštite okoliša, ali organizacije civilnog društva često nisu dobre pri pripremanju informacija za medije.

Mnogi novinari su zainteresirani za pitanja zaštite okoliša i žele jačati kapacitete i širiti svoja znanja u ovoj oblasti ali problem je u tome što nema sredstava za obuku.

Kroz ovu komponentu osim programa obuke za medije bit će organiziran i nagradni konkurs za najbolju eko-reportažu.