REC u Bosni i Hercegovini

Osnivanje

REC Ured u Bosni i Hercegovini osnovan je u martu 1997. godine s ciljem da pruži adekvatnu podršku unapređenju zaštite i očuvanja okoliša u BiH. Imajući na umu političku fragmentiranost i kompleksnu uređenost zemlje, sve aktivnosti REC-a implementirane su u oba BiH entiteta (Federaciji Bosne i Hercegovine i Republici Srpskoj) kao i u Brčko Distriktu.

Status

REC ured u BiH ima status međunarodne organizacije sa diplomatskim statusom.

Sporazum o diplomatskom statusu REC Ureda za Bosnu i Hercegovinu potpisan je od strane Ministarstva vanjskih poslova Bosne i Hercegovine i RECa u decembru 1999. godine.

Misija

REC BIH učestvuje u procjeni sadašnjih potreba u zemlji i nudi profesionalnu podršku i pomoć u aktivnostima zaštite okoliša.
REC provodi svoju misiju putem: međunarodne razmjene informacija i podataka relevantnih za zaštitu okoliša i očuvanje prirode; promoviranja dijaloga između zemalja, organizacija i drugih sektora u društvu; jačanja ekološke svijesti javnosti i jačanja kapaciteta ključnih stručnjaka i donosilaca odluka.

ELAN TIM

SIDA

Švedska agencija za međunarodni razvoj i saradnjuSida je vladina agencija koja radi u ime švedskog parlamenta i vlade, sa osnovnom misijom da se smanji siromaštvo u svijetu.

Kroz svoj rad i u saradnji sa drugim institucijama i organizacijama, Sida doprinosi implementaciji Švedske politike za globalni razvoj (Sweden’s Policy for Global Development – PGU).

Sida djeluje u cilju sprovođenja švedske razvojne politike koja pomaže u smanjenju siromaštva u svijetu.
Ova podrška pridonosi ekonomskom i političkom razvoju u siromašnim zemljama.

Drugi dio aktivnosti ove agencije jeste da sprovodi reforme u saradnji sa zemljama istočne Evrope, što se finansira kroz posebne finansijske programe.

Treći dio misije Sida-e je da distribuira humanitarnu pomoć ljudima kojima je pomoć potrebna.

Izgradnja kapaciteta i organizacijski razvoj

Finansijska podrška/ sub-grantiranje za OCD

Umrežavanje i aktivno učešće

Poboljšanje zakonodavstva

Podizanje svijesti