Organizacijski razvoj

Glavni cilj komponente organizacijskog razvoja je jačanje vještina i kapaciteta organizacija civilnog društva za zaštitu okoliša (OCD) u Bosni i Herzegovini kako bi ih osnažili i održali u budućnosti.

3 glavna koraka podrške

Rezultati procjene koristit će se za izradu plana razvoja OCD-a kako bi se unaprijedili njeni unutrašnji kapaciteti u kratkom, srednjem i dugom roku, uključujući jasne vremenske rokove, listu investicijskih potreba i troškove.

Interna procjena pomaže OCD da procjeni svoje strateško djelovanje, organizacijske procese, ljudske resurse, financijsko upravljanje, infrastrukturu, međuorganizacijske veze i upravljanje projektima. Procjena se provodi na participativan način, uključujući sve članove organizacije, kao i odbora organizacije i predstavnike volonterske mreže. U organizacijskom procesu samovrjednovanja učestvovat če najmanje 15 OCD-a koji će definirati plan razvoja svoje organizacije.

U BiH bit će dodijeljeno najmanje 15 grantova podrške organizacijskoj održivosti za provedbu novog plana razvoja organizacije.

Priručnik za procjenu održivosti organizacije

Organizacijska procjena sprovest će se korištenjem Priručnika za procjenu održivosti organizacije, koji je korišten tokom prethodnog SECTOR programa implementiranog u zemljama Zapadnog Balkana između 2006. i 2009. godine.

Priručnik je modificiran prema specifičnoj situaciji u Bosni i hercegovini, te je korišten za pomoć odabranih organizacija civilnog društva u ciljanoj zemlji kako bi procijenili njihovu unutrašnju strukturu i vrijednosti, utvrdili njihov legitimitet u društvu i utvrdili stepen po kojem predstavljaju svoje ciljne skupine i članove.

Priručnik sadrži bilješke o resursima i smjernicama kako bi pomogao organizacijama da procijene njihove kapacitete i pripreme plan razvoja.

Metodologija  Priručnika temelji se na tri koraka: pred-procjena, samo-procjena, razvojni plan.