Plan upravljanja otpadom RS

Cilj ove komponente je da ojača kapacitete za planiranje u oblasti upravljanja otpadom institucija za zaštitu životne iz Republike Srpske.

Time će omogućiti dostizanje EU standarda u oblasti zaštite životne sredine i pomogne Republici Srpskoj i BiH u procesu pristupanja EU.

Cijeli proces bazira svoje aktivnosti i očekivane rezultate na usvojenoj Strategiji aproksimacije propisa pravnoj stečevini EU u oblasti zaštite životne sredine RS I BiH i obvezama prema Poglavlju 27.

jnlkv5616509565265

Otpad je jedno od glavnih pitanja zaštite životne sredine

U zemlji koja proizlazi uglavnom zbog neadekvatnog upravljanja i društvenog odnosa prema otpadu, nedostatka upravljanja i strukturne organizacije, kao i nedostatka pravnih akata, planova i ekonomskih mjera.

U proteklom periodu BiH i njene entitetske vlade dobile su znatnu međunarodnu financijsku pomoć u rješavanju problema zaštite životne sredine i upravljanja otpadom radi poboljšanja zaštite životne sredine. Proces pristupanja BiH u EU jedan je od glavnih pokretača reformi u području zaštite životne sredine.

Taj process uglavnom se odnosi na usklađivanje zakonodavstva s pravnom stečevinom EU, budući da se zakonodavstvo EU smatra jednim od najnaprednijih s tendencijom postizanja ciljeva zaštite životne sredine ; temeljeno na znanju, ekonomskom razvoju i društvenom učešću.

Pokušaji reforme sektora zaštite životne sredine i upravljanja otpadom u BiH i njenim entitetima podstakli su izglede za članstvo u Europskoj uniji kroz usvajanje i transpoziciju pravne stečevine EU.

U tom smislu, usvajanje cjelokupne pravne stečevine EU o životnoj sredini zahtijeva opsežne izmjene postojećeg zakonodavstva upravljanja životnom sredinom, postojećih politika, praćenja i aktivnosti.
Međutim, pored procesa pristupanja EU, institucije za zaštitu životne sredine u BiH i njenim entitetima suočene su s nedostatkom ključnih planova u sektoru zaštite životne sredine i upravljanja otpadom.

BiH i njezine entitetske vlade počele su približavati svoje zakonodavstvo i prenositit pravnu stečevinu EU u području zaštite životne sredine i upravljanja otpadom. Trenutno, Zakon o upravljanju otpadom RS osigurava samo djelomičnu transpoziciju. Značajan problem nastaje onda kada i kod preuzetih propisa I obaveza postoji nedostatak provedbe i / ili usklađenosti. Osim toga, mnoge komponente potrebne za postizanje poboljšanja u području upravljanja otpadom još nisu urađene i nisu na snazi, kao što je Plan upravljanja otpadom kao ključni planski dokument.

Općenito, kapacitet ključnih institucija za upravljanje otpadom je ograničen i postoji značajna potreba za osposobljavanjem i izgradnjom kapaciteta. Značajni su nedostaci u područjima efikasnog, okolišno i financijski održivog poslovanja i planiranja te razumijevanja u vezi sistema planiranja upravljanja otpadom u zemljama EU. Nakon što zemlja započne pregovore s EU o ciljevima i vremenskim okvirima za oblast životne sredine (koja uključuje i otpad), unutar okvirnog sporazuma o pristupanju, nedostatak institucionalne sposobnosti može predstavljati ozbiljnu prepreku i usporiti proces.