Registar OCD-a

Jedna od glavnih aktivnosti koja se realizuje u okviru projekta je

izrada novog Registra okolišnih OCD u Bosni i Hercegovini.

Cilj ovog alata je da omogući svim organizacijama, institucijama, medijima i ostalim zainteresovanim građanima laku pretragu OCD radi dobijanja informacija i uspostavljanja saradnje.

Postojeći podaci o statusu okolišnih OCD su zastarjeli (posljednji dostupni su iz 2006. godine), a nova će analiza dati informacije o trenutnom stanju aktivnih okolišnih OCD. Procjena će slijediti istu metodologiju kao i za postojeći Direktorij NVO-a 2006. godine.

Procjena OCD u oblasti zaštiti okoliša istraživat će pet glavnih utjecajnih područja:

  • Pravni i regulatorni okvir (povezivanje države i civilnog društva).
  • Baza resursa (vrsta i dostupnost financijskih sredstava).
  • Baza informacija i znanja (dostupnost informacija i znanja, uključujući pitanja vezana za EIA / SEA i održivi razvoj, umrežavanje).
  • Ljudski i organizacijski kapaciteti (vještine i strukture).
  • Odgovornost (kontakti s zajednicom, napori za suradnju).

  Provedena procjena ima tri praktična rezultata:

Omogućit će OCD-ima za zaštitu okoliša/životne sredine da budu uvršteni u novi Registar organizacija za zaštitu okoliša/životne sredine na nacionalnom nivou. Registar će služiti kao važan izvor informacija za sve pojedince i grupe zainteresovane za zaštitu okoliša/životne sredinu u Bosni i Hercegovini.

Istraživanje će prikazati trenutačni status OCD-a za zaštitu okoliša i okruženje u kojem rade te pružiti detaljniju analizu izazova i mogućnosti koje im se pružaju.

Upitnik procjene potreba i problema organizacija civilnog društva će pomoći u pripremi i planiranju drugih oblika podrške kroz ELAN program, i to:
– program organizacijske procjene za organizacija civilnog društva;
– program grantova za projekte fokusiran na aktivnosti u lokalnim zajednicama;
– program grantova za projekte fokusiran na razvoj i upravljanje mrežama nevladinih organizacija na nacionalnom nivou;
– obezbjeđivanje potrebnih treninga za organizacija civilnog društva na određene teme.

Registar treba da bude sredstvo za sve one koji rade sa ili unutar grupa za zaštitu okoliša u BiH. Registar je u svojoj štampanoj i elektronskoj verziji besplatan resurs koji će moći koristiti sve zainteresovane strane.

Sadrži imena organizacija na lokalnim i engleskom jeziku zajedno sa kontakt informacijama, glavnim aktivnostima i prioritetima, i što će omogućiti čitaocima brz i jasan uvid u njihov rad.

Ne tvrdimo da su u Registar uključene sve grupe za zaštitu okoliša u BiH, ali smo sigurni da je zastupljen značajan broj onih koji su aktivni u ovoj zemlji.

Neizbježno je da u tako velikim zadacima, posebno onim koji se sprovode u kratkim vremenskim periodima, neke grupe budu izostavljene ili da neki podaci o njima budu netačni. Izvinjavamo se za sve takve previde.

Ove grupe, međutim, mogu poslati svoje podatke REC-u koristeći formular u ovom prilogu ili putem REC-ove web stranice gdje će biti uključeni u verziju koja se kontinuirano dopunjava.

Time će se osigurati da elektronska verzija bude tačna i ažurirana koliko god je to moguće.